DSC_0075 [1280x768].jpg

Startmöte med Wikstrands, Torbjörn (ryggen) åt höger Lars, xx, Mats, Anders,

Christer, Jonas och Fredrik tar kortet

DSC_0077 [1280x768].jpg

Maskiner plats

DSC_0079 [1280x768].jpg

Slangarna laddas

DSC_0082 [1280x768].jpg

Första spadtaget

DSC_0084 [1280x768].jpg

En gang en gräsmatta

DSC_0078 [1280x768].jpg

Christer är nöjd att det händer något

DSC_0226.JPG

Slangtrumma

DSC_0227.JPG

Dikeshäxan (Ditchwitch) en kedjegrävare som kompletterats med vibrerande plog.

 

DSC_0228.JPG

Plogen max plogdjup 80cm, normalt djup 60cm

 

 

DSC_0230.JPG

Kablarna är utmärkta, gult=el, Tele=orange, Vatten=rött, ”gräv här”=blått

 

DSC_0231.JPG

Utsikt från dikeshäxan

DSC_0232.JPG

Utsikt från dikeshäxan

 

DSC_0234.JPG

Stamledningsslangen 25/20 och söktråd apterad i plogen.

 

DSC_0236.JPG

Servis-slangen 16/12

 

DSC_0238.JPG

Plöjning av fiberkabeln på åkermark, mycket lite markskador

 

DSC_0241.JPG

Mycket blött är det!

DSC_0244.JPG

Bygden är översållad med kabeltrummor

 

DSC_0001.JPG

Storgrävaren i höstfärger.

 

 

DSC_0260.JPG

Skåp för fiber

DSC_0261.JPG

Samtidig grävning med elkablar och bredband

 

DSC_0263.JPG

Någon vecka efter tomtgrävning.

 

DSC_0007.JPG

Mats plöjer med Huddigen

DSC_0009.JPG

Dennis gräver in på tomten

DSC_0010.JPG

Fiberskåp med slangar indragna.

 

DSC_0023.JPG

Mats gräver i Rackeby

DSC_0025.JPG

Huddigen på band är nu i drift

DSC_0026.JPG

Jocke skarvar markerings/sökbandet

DSC_0029.JPG

Nu kör den också

DSC_0032.JPG

NLT på besök

DSC_0033.JPG

Ronny frågar  Torbjörn hur man gör.

DSC_0034.JPG

Första fibern åker in i slangarna, Tekniken är flottning med vatten.

DSC_0037.JPG

Proffsen (Tord och Dennis) jobbar

DSC_0038.JPG

Vi andra undrar när fibern kommer fram

DSC_0040.JPG

Hopkoppling av slangar från fyra håll pågår.

DSC_0039.JPG

I detta vattenfyllda hålet skall det alltså ske…

DSC_0247.JPG

Både Wikstrand och EU

DSC_0333 [800x600].jpg

Storhäxan plöjer, Göran rättar till efteråt.

DSC_0344 [800x600].jpg

Blir det någon Spotify snart ?

DSC_0317 [800x600].jpg

Tord sätter skåp