Byggprojekt just nu…

 

 

·       Inmätning och digitalisering är nu klart.

·       Genomgång av markavtal och kartor pågår

·       Byggnation pågår av:

1.    Löpande förfrågningar

·       Projekt avslut pågår för;

1.    Nya VA+bredbands kunder från www.rgva.se pågår oktober ut.

2.    Fiberblåsning sker i mitten slutet av november 2019

3.    Fibersvetsning strax därpå