Byggprojektet

 

Sammanfattning av projektet

Att bygga fibernät för bredband, telefon och TV till alla som önskar i området samt att bygga nätet så att en framtida expansion är möjlig, även om inte 100% är intresserade idag så måste det vara möjligt att ”imorgon” koppla in sig.

Aktiviteterna som togs med i projektplanen (se nedan) har alla genomförts och resultatet har t.o.m. överträffat förväntningarna. Vi hade beräknad en 30% anslutning av fastigheterna, men det blev 50%. Tillföljd av ny teknik har fibernätet förberetts för 100% av fastigheterna i området.

Erfarenheter och lösningar har publicerats på web sida som liknande projekt kan och redan har tagit del av. 

 

 

Vilka genomförde projektet?

Deltagare i projektet var följande organisationer

 1. RGSS Bredband Ekonomiska förening.                 - Ägare till projektet
 2. Enskilda personer och lantbruksföretag                - Deltagare i projektet
 3. Entreprenörer för projektering och grävning          - Utförare
 4. Svenska stadsnätsföreningen / LRF                   - Information och inspiration
 5. Lidköpings Kommun (Lidköpings Bredband)  - Kompetens och anslutnings punkt
 6. Jordbruksverket/Länsstyrelsen                             - Finansiering Projektstöd
 7. PTS                                                                    - Finansiering Kanalisationsstöd

 

Före projektets hölls ett antal informationsträffar med skilda företrädare under projektets fortgående spreds information med utskick, web-sida och informationsträffar vilka har varit mycket välbesökta!

 

Projektgruppen som koordinerade och projektledde arbetet bestod av 9 personer, vilka har gjort ett stort arbete för att projektet skulle flyta smidigt för entreprenörer, markägare, fastighetsägare och medlemmar. Projektgruppen har även utfört arbetsuppgifter som inte fallit på entreprenaden, såsom håltagning i fastigheter, montering av utrustning, inmätning, röjningsarbete, m.m. m.m.

 

Vid ett flertal tillfällen har vi varit inbjudna till liknande fiberprojekt för att dela med oss av information och praktiska tips.

 

 

 

Varför ville vi genomföra projektet?

När marknaden inte vill och statens pengar inte räcker, måste man ta saken i egna händer.  Om vi på landsbygden skall få tillgång till bredband med hög överföringskapacitet där både Internet, telefoni och TV kan samsas, måste vi egna initiativ.

 

Bredbandet som finns i området (adsl) räcker inte till pga långa avstånd och dålig kvalitet på teleledningarna. Inom en period av 5-10 år kommer inte heller adsl-tekniken att vara tillräcklig för det bandbreddsbehov som kommer. Mobiltelefonnätet har en mycket dålig täckning. För att kunna tillgodogöra sig den utveckling som sker på nätet även för landsbygden så måste vi som bor och verkar där ta egna initiativ för att genomföra en utbyggnad av fiberbredband. Ett bredbandsnät som täcker dagens och framtidens behov. Både för äldre, ungdomar, företag och privatpersoner.

 

 

Vem riktade sig projektet till?

Företag, permanent och fritids-boende i Rackeby, Gösslunda, Skalunda, Strö socknar. Cirka 350 fastigheter.

Företag: Som exempel mjölkbonde i området har ett så stort krav på säker uppkoppling till support och övervakning för mjölkrobot att fiber var ENDA möjligheten för att driva verksamheten.  Befintliga företag kan utvecklas och nya företag kan skapas.

Permanent boende: Stabil och kraftfull anslutning är ett måste för skola och arbete. Även fritiden kräver dessa tjänster, något som nuvarande teknik misslyckas att leverera, dåliga telefonledningar och obefintligt mobilt bredband.

Fritidsboende: Citat av fritidsboende ”Efter en sommar med krånglande bredband och usel TV bild vill jag nu ha fiberanslutning”  Fritid och arbete går i varandra och behovet att kommunicera med arbetet under ferieperioden ökar.

 

 

Vad genomfördes i projektet?

Projektet skulle:

 1. Samla medlemmar i den ekonomiska föreningen RGSS Bredband Ek.
 1. Informera om bredband för företag och boende i området
 2. Utifrån antalet medlemmarna i föreningen:
  1. projektera nätet
  2. kontakta markägarna

                                                               i.       Avtalsframtagning markägare (markintrång och sködeskadeersättning)

                                                             ii.      Avtalsframtagning medlemmar

                                                            iii.      Avtalsframtagning anslutning till stadsnät

  1. kostnadsberäkna byggandet av fibernätet
  2. skriva projektplan för att genomföra fiberbyggnationen
 1. Beslut om byggnation
 2. Upphandla entreprenör
 3. Genomföra kanalisationsläggning
 4. Fibersättning av nätet och montering av elektronik
 5. Drifttagning

 

Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

Fiberbredband för internet, Telefon och TV till minst 1/3 av fastigheterna i området. Minst 50% blev resultatet och resten kan komma senare.

Vad innebär en framtidssäker infrastruktur på landsbygden? Vad betyder det idag och vad är innebörden i morgon? Det har alltid varit svårt att sia om framtiden, många har gjort försök och många har blivit överträffade!

Innebär det att företagandet på landsbygden kan utvecklas?  Absolut!

Betyder det att boendet kan öka på landsbygden? Definitivt!

Kan nya näringar finna en plats på landsbygden? Ja!

Är detta en nödvändig satsning för ungdomar och framtiden? Utan tvekan ja!

 

Vilka är projektets mätbara resultat?

Se tabell nedan

 

Hur har resultatet spridits?

Hemsida www.skalunda.se/rgss  vilken har fungerat som ett projektforum under projekttiden, sidan kommer snart att ändra karaktär och bli  mer inriktat på drift och framtida utveckling. Informationen om projektgenomförandet kommer dock ändå att vara kvar.

Nyttan av detta är både medlemmar nuvarande och kommande samt det föreningar som önskar samla information hur man skall genomföra liknande projekt.

 

Vilka slutsatser dras från projektet?

Bidragsprocessen var mycket långdragen och stoppade upp projektet i 1år. Bidraget var dock ABSOLUT nödvändigt för att genomföra projektet!! Tack för stödet!

 

Vi lokala eldsjälar har fått jobba hårt, och många timmar under 2år för att genomföra projektet. En arbetsinsats som var oväntat hög.

 

Vi har mötts av glada hejarop från medlemmarna och inte alltför många sura miner. Och vi har fått till ett FIBER BREDBAND!  Till andra projekt hälsar vi: Ge inte upp.

 

 

 

Projektets mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer

Mätbara resultat

 

 

Resultat direkt

efter projekt

kommentar

 

Antal nya företag

 

 

Okänt

Detta är något som framtiden kommer att utvisa

Antal bevarande arbetstillfällen

Män

Yngre än 25 år

 

 

Se ovan

 

Män

25 år eller äldre

 

Se ovan

 

Kvinnor

Yngre än 25 år

 

 

Se ovan

 

Kvinnor

25 år eller äldre

 

Se ovan

Antal nya arbetstillfällen

Män

Yngre än 25 år

 

 

Se ovan

 

Män

25 år eller äldre

 

Se ovan

 

Kvinnor

 

Yngre än 25 år

 

 

Se ovan

 

Kvinnor

 

25 år eller äldre

 

Se ovan

Antal deltagare i utbildningar

Män

Yngre än 25 år

 

 

Ej tilllämpligt

 

Män

25 år eller äldre

 

Ej tilllämpligt

 

Kvinnor

Yngre än 25 år

 

 

Ej tilllämpligt

 

Kvinnor

25 år eller äldre

 

Ej tilllämpligt

Antal nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk och mötesplatser

 

 

 

Detta är något som framtiden kommer att utvisa

Antal personer som har fått tillgång till bredband

 

 

 

174 fastigheter

Permanenthus 144st

Fritidshus          30 st

 

Personer          473 st

 

Företag              26st

Lantbruk            32st

Anställda           80st

 

 

Eventuella specifika mätbara resultat för ditt leaderområde

 

 

 

Ej tilllämpligt