Drift och felanmälan  imagesCA1XMTGI.jpg

Felsökningstips

Byte av utrustning

Byter du den utrustningen som sitter närmast fiberlådan så kan det ta upp till 2 timmar innan den nya utrustningen fungerar igen. Ha tålamod.

Innan du gör en felanmälan bör du göra följande:

1.      Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna

2.      Kontrollera att alla lampor lyser eller blinkar på din utrustning (fiberkonverter, Router Telefonidosa, Dator, TV-box etc)

3.      Starta om all utrustning genom att dra ur alla strömsladdar och koppla in dem igen efter 10-15 sekunder.

 

Om det trots detta…

1.                                      TV-n fungerar inte

Fungerar bredbandet?  Om ja, ring support för TV  077-444 47 44

2.                                      Bredbandet (internet) fungerar inte

Fungerar IP-telefonen? Om ja, ring supporten till din bredbandsleverantör.

 

3.                                      IP-telefonen fungerar inte

Fungerar bredbandet?  Om ja ,  ring support till di Telefon leverantör.

Support

Behöver du hjälp skall du i vända dig till din tjänste leverantör.       Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du avtalat med.

Så här går en felanmälan till:

1.      Kontakta din leverantör.

2.      Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.

3.      Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.

4.      Leverantören kontaktar Lidköpings Stadsnät / Openbit för att göra felanmälan.

5.      Lidköpings stadsnät / Openbit felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar Lidköpings stadsnät / Openbit ärendet till RGSS bredband vid exv fiber brott.

6.      Leverantören återkommer till dig med besked.

 

Drift av nätet

Elektronik och tjänsteplattform

Openbit levererar tjänsteleverantörer och plattform för att beställa tjänster. www.openbit.se

Openbit svarar också för drift av elektroniken i nätet.

 

Slangar och fibernätet

Säkert kommer saker att gå sönder och det finns pengar avsatta för reparationer och om något annat oförutsett inträffar. Detta gäller för slangar och  fiberkablar UTANFÖR tomtmark!

Utsättning

Föreningen RGSS ansvarar för utsättning av fiberkablar då någon skall gräva, beställs genom www.ledningskollen.se

 

Reparationer

Föreningen anlitar Wikstrands maskiner för schaktarbeten och JG optotech för fiberarbete

Ditt eget ansvar

Du är ansvarig för fiberkabeln på din tomt.

Skydda fibern

Förstörd fiber kan kosta 10.000-15.000kr, se till att slangen är skyddad!

Om slangen är oskyddad där den går in i huset, skaffa ett plåtskydd (halvrör) och montera över slangen så att du inte skadar slang och fiber med exv. en gräs trimmer.

Akta elektroniken

Du är ägare till fiberelektroniken.

En helt förstörd fiberkonverter kostar 2.500kr, använd åskskydd!