Historiken…    

 

·         2019 Va projektet avslutas i oktober 2019

·         2019 Skador  inga (t.o.m. okt)

·         2019 Nya medlemmar – 46st (t.o.m. okt)

·          

·         2018 Skador – 4 avgrävningar

·         2018 Nya medlemmar – 15st

·          

·         2017 Skador – 4 avgrävningar

·         2017 Byggstart med VA projektet augusti 2017 i Gösslunda

·         2017 Nya medlemmar- 3st

·          

·         2016 Skador - inga

·         2016 Ledningsutsättningar – 54 st

·         2016 Nya medlemmar – 7st

·          

·         2015 Skador – Åskskada (explosion under fiberkabel) samt 4 kund utrustningar

·         2015 Ledningsutsättningar – 63 st

·         2015 Nya medlemmar -1st

·          

·         2014 Skador - inga

·         2014 Ledningsutsättningar - cirka 30

·         2014 Nya medlemmar - 3st

·          

·         2013 hela året ca 50 ledningsutsättningsärenden

·         2013 oktober felavhjälpning 1 fiber brott (inomhus) två trasiga elektronikdelar

·         2013 aug sept tre nya fastigheter ansluts

·         2013 aug fiber reparation 1 st

·         2013 augusti garanti åtgärder för entreprenaden

·         2013 jan- maj Inmätningar och dokumentation

·         2013 jan-juni Offerter nyanslutningar

·         2013 juni lagerplats för material

·         2012-dec första kabel skadan reparation

·         2012- juli-sept städning av kablar och returer av kabel trummor,

·         2012-juli månad slang och fiber över till spårön  Hyllingsund  / Spårön

·         2012-juni juli  Degeberg färdigställs

·         2012-våren lås och dokumentation skåp 

·         2012-våren  Inmätning av ledningssträckningen sker under våren.

·         2012-03-27 De tre kvarvarande fastighetern färdigställda

·         2012-03-07 Då var alla utom tre st aktiverade och klara!  (Fastigheter som är senare planerade Degeberg 6st under april/maj   Hyllingsund 3st under april/maj)

·         2012-02-29 Ytterligare 50st fastigheter är klara

·         2012-02-15 ca 70st fastigheter är nu helt klara och internet fungerar hos dem ! !  Målet är NÄRA.

·         2012-01-20 Nästan 60st har fiber in till huset ca 40st har fått fiber svetsat i fastigheten  Idag är vi 174st medlemmar  Planeringen är att i slutet av februari skall nätet vara klart…

·         2012-01-09 Start av fibersvetsning, planeringsmöte.

·         2012-01-05 Wikstrand tar idag hem grävmaskinerna, Grävningen ÄR FÄRDIG!!  (så när som på 2 borrningar)

·         2011-12-29 Blåsning av fiber i stamledningarna är i stort sett avslutat under denna årets sista vecka. Vecka 1 är det servis fiber som skall blåsas HAR DU FÅTT IN SLANGEN I HUSET !!!!!

·         2011-12-28 Grävningen börjar gå mot sitt slut! Endast några få meter,  typ 200meter återstår att göra vecka 1, 2012

·         2011-12-17 Svetsning av fiber startar vecka 2!

·         2011-12-17 Nu gäller det att slangarna är inne i fastigheten för nu kommer fibern in till husen!  Har ni inte slangen inne i huset SKYNDA att fixa detta!

·         2011-12-17 nu är det 170 st. medlemmar

·         2011-12-16 Första fibern in till medlemmar blåstes idag. Som nr 1 blev Christer Schön.

·         2011-12-15 Fiberblåsningen av stamledningarna Rackebynoden till Hyllingsund är klar, Rackebynoden till Bäcken/Järna är klar, Rackebynoden till Tössegården är klar, Rackebynoden till Ulla Torstensson är klar.

·         2011-12-12 Grävmaskinerna är nu klara i områdena Järna, Rackeby, Hyllingsund, Skalunda och Söne.  Arbetet förtsätter nu i Gösslunda och Lunna området.

·         2011-11-28 Planeringsmöte med Wikstrands några abonnenter i drift före jul blir det inte, pga. fiber svetsningen hinns inte med samt att vi inte får all utrustning till noden före jul

·         2011-11-17 NLT gör reportage om RGSS

·         2011-11-12 nu är vi 161 st. medlemmar som kommer att få fiber!

·         2011-11-09  Planeringen för fiberblåsning och elektronik pekar på att ca 75 anslutningar kommer troligen att bli klara före jul…

·         2011-10-30 Skåp för fiberkopplingar är bristvara Wikstrands jagar leverantören…

·         2011-10-15 Elektronik till husen börjar anlända

·         2011-09-24 Flera maskiner jobbar med slangar och vägundergångar vi har nu ca 25 km grävning genomförd

·         2011-09-15 Informationsmöte i bygdegården mer är 100 personer närvarade

·         Mycket regn och sliriga åkrar gör att det går långsamt

·         2011-08-22 Byggstarten blev denna dag

·         Byggstart planeras till efter juli semester.

·         Informationsutskick planeras till vecka24

·         2011-06-01 Kommunal borgen beviljas underbyggperioden med 5,7 miljoner

·         2011-05-31 Bidrag erhålls från Jordbruksverk och Post och Telestyrelsen (inskickad 2010-06-23)

·         2011-05-09 Indikationer att vi kommer att få våra bidragspengar blir starkare och starkare

·         2011-04-04 Ordinarie Stämma

·         2011-04-07 Antal inbetalningar 123st

·         Diskussion pågår hur föreningen skall hantera nya medlemmar som önskar ansluta sig.

·         2011-03-30 Allting klart vi väntar bara på Beslut från länsstyrelsen om att vi får de utlovade 3,3 miljonerna i bidrag

·         2011-03-06 Kommunal borgen godkänd av KSAU

·         2011-03-15 Ledningsdata uttagen från Ledningkollen att användas vid utstakning av grävningen

·         2011-03-13 Överenskommelse klar med Lidköpings Bredband om villkoren för anslutning till Stadsnätet

·         2011-03-12 Detalj projektering klar för 130 medlemmar

·         2011-03-10 Alla markägaravtal klara

·         2011-03-07 Länsstyrelsen konstrar med projektbidraget för landsbygdsutveckling, (saknar1,4 miljoner)

·         2011-03-01 Antagen entreprenör för att utföra grävarbetet

·         2011-02-10 Utskick av prospekt till medlemmarna

·         2011-02-08 Markägarmöte planeras

·         Framtagning av anslutnings prospekt vilket kommer att skickas till medlemmarna december-januari…

·         Framtagning av anslutningsavtal för medlemmarna december-januari…

·         Framtagning av markägaravtal och ersättningsbelopp december-januari…

·         Kontakter med Länsstyrelsen angående bidrag december-januari… besked väntas under vecka 5 (förhoppningsvis).

·         2010-11-25 Extrastämma torsdag kl 18 Beslut om att fortsätta projektet!

·         2010-11-09 Markägarmöte har varit i Rackeby bygdegård

·         2010-11-04 Möte med Vägverket

·         2010-10-28 Möte med anläggningsentreprenörerna hålls

·         2010-10-11 Bidrag för kanalisationen godkänns av PTS/regionen 1,2 miljoner

·         2010-09-22 Lista på markägare som blir berörda framtagen

·         2010-09-24 Antal medlemmar 123st

·         2010-09-13 Anbud på entreprenad inkomna

·         2010-09-05 Ansökan om bidrag för kanalisation inskickad

·         2010-07-27 Arbete med anslutningsavtal och markägaravtal pågår

·         2010-07-27 Antal medlemmar 121 st.

·         2010-07-27 Anbudsunderlag framtaget

·         2010-07-20 Besked från jordbruksverket kan väntas i slutet av augusti

·         2010-07-12 Antal medlemmar 120 st.

·         2010-07-12 1:a projekteringen avslutad

·         2010-06-23 Ansökan inskickad till jordbruksverket om bidrag för att bygga bredbandsnät

·         2010-06-09 Antal medlemmar 119 st.

·         2010-06-04 Projekteringen startad GR Telekonsult AB gör jobbet

·         2010-05-31 Avslag på bidragsansökan hos Leader! Otroligt detta var ju ett perfekt projekt!

·         2010-05-31 Bildande av arbetsgrupp för avtalsfrågor

·         2010-04-28 Medlemsvärvning till föreningen, 500kr inbetalning, Utskick av information och inbetalningsanmodan

·         2010-04-07 Bidragsansökning till Leader-programmet för att stödja projekteringen. Ansökan inskickad till Leader

·         2010-04-xx Formalia kring föreningen ordnad (orgnr. Bankkont, mm) samt styrelsen konstituerad

·         2010-03-xx Bildade av ekonomisk förening, RGSS  (Rackeby, Gösslunda, Skalunda, Strö) Bredband Ekonomisk Förening

·         2010-01-xx 110st intresserade

·         2010-01-xx Kallelse o. genomförande av inspirationsmöte, (med ytterligare en intresseanmälan) alla fastighetsägare i Rackeby, Strö, Skalunda och Gösslunda

·         2009-12-xx Arbetsgrupp bildades (Lars Svensson (samank.) David Andreae, Niklas Sandin, Christer Schön, Jonas Lind)

·         2009-11-xx Kontroll med Lidköpings kommun om standardpriset för fiber anslutning håller, svar: ja, det håller.

·         2009-11-xx 42 intresserade, översiktlig projektering bredbandsnät.

·         2009-09-xx Utskick till vattenföreningens medlemmar för att pejla intresset, Fastbit hjälpte till med utskicket

·       2009             Rackeby vattenförening diskuterar bredband