Välkommen som ny medlem

Föreningen har förberett och byggt fiber så att det skall räcka till alla!

Det finns 55! stycken fiberskåp i området och det till ett av dessa som du ansluter dig som ny medlem.

Var dessa finns kan du se på kartan De är märkta med texten DT och ett nummer.

 

Regler Inkoppling av nya kunder

 

Grundavgifter: (priser inkl moms)

Medlemsavgift

per år 100kr  (2014)

Insats i föreningen

500kr

Anslutningsavgift

20.000kr

Projekteringsavgift

2.000kr:- för max 8 timmar, överstigande 8 timmar debiteras med 250:- per timme.

Summa:

22.500kr plus årsavgiften

 

För detta får man från föreningen

·        Framdragningen av fiber till kopplingsskåp

·        Fiberelektroniken

·        Montering i huset av fiber och fiberelektronik

·        Svetsning och mätning av fiber

·        Anslutningen till stadsnätet

 

Detta står man själv för, (priser inkl moms)

Föreningen hjälper till med anskaffningen av material och även projekteringen.

Grävning till närmsta kopplingsskåp

eget arbete eller entreprenör

Ingrävning i huset (Tomt+ borrning i hus)

eget arbete eller entreprenör

Servisslang 16/12

ca 6kr/meter detta pris är dagspris och kan variera

Fiberkabel

ca 5kr/meter detta pris är dagspris och kan variera

Märkband

ca 3,50/meter detta pris är dagspris och kan variera

Blåsning av fiberkabel

ca 6kr/meter + ställtid detta pris är dagspris och kan variera

Inmätning på karta och markersättning

inmätning och eventuell markersättning