Styrelse och medlemmar j0441394[1].png

Medlemmar

Föreningen har idag 186 st medlemmar/fastigheter

(Företag, permanent och fritids-boende i Rackeby, Gösslunda, Skalunda, Strö socknar. Cirka 350 fastigheter totalt i området.)

 

Styrelsen 2017

Fredrik Carlsson, ordf.        fredrik@skalunda.se                                070-2445535

Ann-ki Thyrell, sekr             annki65@yahoo.se                                  070-2233177

Anders Widestrand,kassör anderswidestrand@telia.com                 070-5553887

David Andreae                    david.andreae78@gmail.com                 070-3580637

Jonas Lind                           jonas.ni.lind@gmail.com                         070-9622505

Lars Svensson                     lasse.alelund@gmail.com                        0510-16230

Sören Lilja                           soli.67@hotmail.com                               070-3281067

 

Revisorer 2016

Lars Nordquist

Kalle Karlsson

Valberedning 2016

Gunilla Enggren

Urban Larsson

 

Reservdelar