Utsättning av fiber…LedningskollenLogo.gif

Om du skall gräva och inte vet var fibern finns

Numera skall alla förfrågningar om grävningar göras på en hemsida som heter www.ledningskollen.se

Där beställer man utsättning av elledningar, telefonledningar, fiberkablar och vatten och avlopps ledningar.

www.ledningskollen.se

När du beställer utsättningen där så meddelas RGSS automatiskt.

Det är gratis att få en utsättning gjord. (Åtminstone tillsvidare)

Ditt eget ansvar

Du är ansvarig för fiberkabeln på din tomt.

Skydda fibern

Förstörd fiber kan kosta 10.000-15.000kr, se till att slangen är skyddad!

Om slangen är oskyddad där den går in i huset, skaffa ett plåtskydd (halvrör) och montera över slangen så att du inte skadar slang och fiber med exv. en gräs trimmer.

Akta elektroniken

Du är ägare till fiberelektroniken.

En helt förstörd fiberkonverter kostar 2.500kr, använd åskskydd!