Avtal…images[10].jpg

Stadgarna som PDF

Medlemsavtal som PDF

Medlemsavtal Anslutning med VA projektet 2017 till 2019 som PDF

Medlemsavtal  senare anslutning som PDF

Markavtal som PDF

Markavtal Ersättning och garantier som PDF

Anslutnings prospectet som pdf

Medlemsdokumentation som pdf

Överlåtelseavtal när du säljer din fastighet

RGSS

Föreningen skall under minst 7år driva nätet, detta är ett villkor för att erhålla statligt stöd för bygget.  Föreningen har dock inget ansvar för elektroniken hemma hos dig, föreningen ansvarar för fibernätet utanför din tomtmark.

Nya kunder

Nätet är designat för att kunna koppla på fler abonnenter.

Priset är vad anslutningsavgiften slutar på plus grävning, fiber och slang från närmsta skåp.

Skador och reparationer

Säkert kommer saker att gå sönder och det finns pengar avsatta för reparationer och om något annat oförutsett inträffar.  Detta gäller för fiberkablar UTANFÖR tomtmark!

Åter igen!

Du är ansvarig för fiberkabeln på din tomt. Se till att slangen är skyddad!

Du är ägare till fiberelektroniken.  Använd åskskydd!